Annual Youth Monitor

Ga naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.

Kerncijfers (trendbreuk tussen 2020 en 2021, zie info)
Onderwerp 2019 jan-jul 2019 jul-dec 2020 jan-jul 2020 jul-dec 2021 jan-jul 2021 jul-dec* Meer informatie
Jongeren met jeugdhulp in natura (x 1 000) 360 365 347 355 376 355 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp met verblijf (x 1 000) 39 38 37 38 40 36 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (x 1 000) 341 346 328 335 356 336 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel (x 1 000) 36 37 37 37 37 37 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel (x 1 000) 8 7 7 7 7 6 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp in natura en jeugdbescherming (x 1 000) 28 28 28 29 30 28 Kaart Grafiek Info
Jeugdhulptrajecten in natura met verwijzing via huisarts (x 1 000) 64 44 50 47 64 47 Kaart Grafiek Info

De jeugdhulpindicatoren vormen samen met de maatschappelijke indicatoren de Benchmark Jeugdhulp.

Ga naar Benchmark Jeugdhulp