Psychosociaal welbevinden

Het psychosociaal welbevinden van jongeren van 12 tot 17 jaar.
Het gaat hierbij om het rapportcijfer dat jongeren geven als hen gevraagd wordt hoe ze zich over het algemeen voelen.
Dit rapportcijfer kan variëren van 0 tot en met 10.

Gegevens beschikbaar voor het de jaren 2005, 2009, 2013 en 2017.

Bron: HBSC-Nederland.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine