Kerkbezoek

Het percentage jongeren van 12 tot 25 jaar dat een keer per week of vaker een bijeenkomst bezoekt met een godsdienstig of levensbeschouwelijk doel.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.

Bron: CBS, Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS).